Kokybės ir aplinkosaugos politika

MB ARN Industries veiklos sritis – metalų apdirbimas. Kokybė yra neatsiejama pagrindinių verslo vertybių ir tikslų dalis. Įmonė investuoja tiek žmogiškuosius, tiek ekonominius išteklius aukščiausios kokybės užtikrinimui ir klientų poreikiui patenkinti.

Tikslai – užtikrinti kokybišką ir kliento poreikius atitinkantį produktą ir aptarnavimą.

Vertybės:
1. Pagarbūs ir lygiaverčiai santykiai su klientais ir tiekėjais. Nuolat stengiamės kurti patikimus, tvarius santykius su savo darbuotojais, klientais ir tiekėjais, nes visa tai yra gyvybiškai svarbu mūsų ilgalaikei sėkmei.
2. Sąžiningumas. Visada elgiamės sąžiningai tiek tiekėjų, tiek klientų atžvilgiu.
3. Atsakomybė ir vadyba. Siekdami pasiekti savo užsibrėžtus tikslus, mes nuolat vykdysime atsakingą vadybą visais organizacijos lygiais.
4. Komandinis darbas. Nuolat bendradarbiausime su stipriomis ir savo sritį išmanančiomis komandomis, kad pasiekti geriausius rezultatus.
5. Nuolatinis tobulėjimas. Tik nuolatinis tobulėjimas ir nauji procesai įmonėje gali padėti išlaikyti įmonę konkurencingą ir augančią.

Nuolatinis procesų gerinimas:
1. Planavimas. Mes didelį dėmesį skiriame strateginiam planavimui, siekdami užtikrinti, kad kokybės vadybos sistema būtų visiškai palaikoma visoje organizacijoje ir visuose procesuose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja gaminio kokybę. Darbai planuojami taip, kad galėtumėme laiku vykdyti užsakymus.
2. Žmogiškieji resursai. Tik nuolat į savo darbuotojų tobulėjimą ir skatinimą investuojanti įmonė gali užtikrinti aukštą gaminio kokybę su mažiausiais kaštais.
3. Procesai ir įranga. Mes nuolatos investuojame į naujus procesus ir įrangą, kuri leistų optimizuoti jau esamus procesus ir padėtų užtikrinti dar geresnę kokybę.
4. Medžiagos. Mes nuolat dirbame su esamais tiekėjais bei plečiame jų ratą, kad užtikrinti, jog mūsų įmonėje būtų naudojamos tik kokybiškiausios medžiagos.
5. Aplinkosauga. Užtikriname, kad mūsų įranga, medžiagos ir aplinka atitiks visus aplinkosauginius reikalavimus, bus laiku tvarkoma ir nekels pavojaus darbuotojams, klientams ir aplinkiniams.

MB ARN Industries veikla susijusi su metalo žaliavos ir energetinių resursų naudojimu.

Įmonė supranta aplinkos apsaugos reikšmę kasdienybėje, todėl visiškai atsako už savo daromą poveikį ir įsipareigoja toliau išvardintiems punktams:
1. Skirti žmogiškuosius ir finansinius resursus aplinkos apsaugos reikalavimams įgyvendinti.
2. Nuolat modernizuoti ir investuoti į mažiau kenksminga ir mažiau teršiančią įrangą ir produktus.
3. Nuolatos peržiūrėti ir patobulinti aplinkos apsaugos vadybos reikalavimus, domėtis naujausiais reikalavimais ir juos pritaikyti visose įmonės veiklose.
4. Pagal galimybes mažinti taršą, atliekų kiekį. Tausoti gamtos resursus.
5. Laikytis visų įmonei taikomų aplinkos apsaugos reikalavimų.

ISO9001
ISO-14001
lt_LTLT